Get Adobe Flash player

Aktualności

TROPICAL ISLANDS

24-25.10.2014

W dniu 24 października odbyła się coroczna szkolna wycieczka

na słynne Tropical Islands  niedaleko Berlina.

        Autokar punktualnie o 3 :45 rano podjechał pod szkołę, wszyscy zajęli miejsca i około 4 rano udaliśmy się w sześciogodzinną podróż, która przebyła bardzo przyjemnie. Około 10 rano byliśmy już na miejscu.
Całe dwanaście godzin bawiliśmy się na wspaniałych zjeżdżalniach, ciepłym „morzu”, pośród prawdziwych palm. Na 66 tys. metrów kwadratowych, co odpowiada powierzchni ośmiu boisk do piłki nożnej, wiecznie jest ciepło i słonecznie. Czekało na nas ciepłe Morze Południowe z piaszczystą plażą o długości 200 metrów oraz urokliwa Laguna ze zjeżdżalniami.
O 12:30 udaliśmy się na obiad do restauracji Palm Beach nad morzem południowym.
Po posiłku wróciliśmy do zabawy. Całe 12 godzin na wyspie minęło bardzo szybko.

Naprawdę było wspaniale!

Około 2:30 nad ranem wróciliśmy do domu.

Chyba każdy dobrze się bawił

i zapamięta naszą wycieczkę na długo.

 

 

 

¡Hola, amigos!

Jesteś kibicem Barcy lub Realu? A może Osasuny Pampeluny?

Chcesz się bawić w dyskotekach Teneryfy?

Chcesz czytać w oryginale powieści Carlosa Ruiz Zafóna?

Zobaczyć „Rec” bez konieczności czytania napisów?

 

Przyjdź na kółko z hiszpańskiego!!!

Hiszpański dla mnie to hobby, dzięki któremu poznałam kilkoro wspaniałych ludzi. Może stanie się tym samym dla Ciebie?         A może ułatwi Ci  poszukiwania na rynku pracy?

Pozwolę sobie zacytować Wikipedię:
„Język hiszpański jest trzecim najpowszechniej używanym językiem na Ziemi. W roku 2006 oceniano, że posługuje się nim jako językiem ojczystym około 650 milionów ludzi na siedmiu kontynentach, szczególnie w Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Europie i zachodniej Afryce. Dalsze 100 milionów używa go jako drugiego języka, natomiast liczba ludzi w ogóle na świecie mówiących tym językiem przekracza półtora miliarda. Jest językiem międzynarodowym i urzędowym głównych międzynarodowych organizacji politycznych i gospodarczych, takich jak m.in.: UE, Unia Afrykańska, ONZ, NAFTA, UNICEF, FIFA, UEFA, Interpol, WHO, Światowa Organizacja Handlu, oraz wielu innych.”
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_hiszpa%C5%84ski

Zapraszam na spotkania

w środy o 12.45 lub w czwartki o 14.35.

 

 

 

 Twins of Rybnik

 

13 października 2014 wspólnie ze szkołą z miejscowości  Rybník w Słowacji zarejestrowaliśmy na platformie eTwinning projekt o nazwie „Twins of Rybnik”.
Cele projektu:
• poznać historię, kulturę i życie Rybnika w Polsce i w Słowacji
• dowiedzieć się skąd pochodzi nazwa „Rybnik”
• porównać życie w Rybniku w Polsce i Słowacji
Link do strony słowackiego Rybníka     http://www.obecrybnik.sk/index.php

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji poszczególnych punktów projektu będą podawane już wkrótce w zakładce eTwinning.

 

SPRZĄTANIE   ŚWIATA

 

W dniu 27.09.2014r. uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA.

Celem tej akcji jest nie tylko doraźne usunięcie śmieci z naszego otoczenia, ale przede wszystkim wzrost świadomości społeczeństwa do działań zmierzających do poprawy stanu i ochrony środowiska naturalnego. W ramach tej akcji posprzątano obejście szkoły, fr. ulicy Sportowej oraz okoliczny las. Kolejny raz uczniowie mieli wiele pracy, a okoliczni mieszkańcy w dalszym ciągu traktują las jak śmietnik.

 

DSCN5704 DSCN5706

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCN5726

 


 

Stypendia szkolne 2014/2015

1. Wnioski uczniów uczących się w rybnickich szkołach rodzice powinni składać u pedagogów szkolnych w terminie do
12 września 2014r.

2. Wzory wniosków można odbierać w gabinecie pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły

3. W uzasadnionych przypadkach (np. choroba uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się) rodzic może złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego po 15 września 2014 r. – powinien wtedy dołączyć do wniosku podanie do Prezydenta Miasta wyjaśniające przyczynę zwłoki oraz np. zaświadczenie lekarskie potwierdzające wystąpienie choroby.

4. Z uwagi na brak możliwości oszacowania wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie stypendiów szkolnych w roku 2015, stypendia będą przyznane tylko do 31 grudnia 2014 r. W zależności od wysokości dotacji z br.  na rok 2015, stypendium prawdopodobnie zostanie wznowione w kwietniu lub maju 2015 r. (tak jak miało to miejsce w tym roku).

5. Kwota przyznanego stypendium jest zależna od wysokości dochodu na członka rodziny:
• dochód od 0 do 130,00 zł – stypendium w wys. 106,00 zł/m-c;
• dochód od 130,01 zł do 456,00 zł – stypendium w wys. 84,80 zł/m-c.

6. Pomoc materialna przysługuje:
-uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
-wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających( dzieciom i -młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami)  realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
-uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
-słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

7. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

8. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456,00 zł.

 


 

Gorący posiłek w Gimnazjum 2014/2015

Informujemy, iż od 8 września 2014r. w stołówce szkolnej można korzystać z gorącego posiłku.

Obiady wydawane są o godz. 11:30 w stołówce szkolnej.

Cena obiadu wynosi 4,50 zł. Termin płatności – do 14-go dnia miesiąca. Od należności wpłaconych po terminie pobierane będą odsetki.

Z obiadów można korzystać w wybrane dni tygodnia.

Rezygnacja z obiadu z powodu nieobecności ucznia /choroba, wyjazd na konkurs lub wycieczkę/ podlega odliczeniu w miesiącu następnym. Rezygnacji z obiadu dokonujemy na dzień przed planowanym wyjazdem lub w razie choroby w pierwszym dniu nieobecności do godz. 9.00 pod numerem telefonu 32 4259715.

Każdą zmianę dotyczącą terminów korzystania z obiadów należy zgłosić pisemnie do każdego 25 dnia miesiąca poprzedzającego zmianę.

Osoby chętne do korzystania z gorącego posiłku proszone są o zgłoszenie tego faktu
w sekretariacie szkoły w godz. od 7.00 do 15.00 u p M. Foltys do 5 września br.

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się w Ośrodku Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania.

 

Serdecznie zapraszamy !


 

ZEBRANIE Z RODZICAMI
W dniu 11.09.2014r. (czwartek) o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie rodziców z dyrektorem szkoły oraz
wychowawcami uczniów naszej szkoły w auli szkolnej.

 

Serdecznie zapraszamy !


 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

odbędzie się 1 września 2014r.:

– 8:00 – Msza Święta w Kościele pod wezwaniem Świętego Jacka w Radoszowach

– 9:00 – rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 w auli G12.

 

Serdecznie zapraszamy !


 

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH GIMNAZJUM NR 12 W RYBNIKU
W ROKU SZKOLNY 2013/2014

25.08.2014r. PONIEDZIAŁEK                               26.08.2014r. WTOREK
godz. 9:00 – matematyka                                                godz. 9:00 – j. angielski
godz. 9:00 – fizyka                                                            godz. 11:00 – biologia
godz. 11:00 – historia                                                       godz. 11:00 – geografia
godz. 11:00 – chemia

 


 

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014

odbędzie się 27 czerwca 2014r.:

– 8:00 – Msza Święta w Kościele pod wezwaniem Świętego Jacka w Radoszowach

– 9:10 – akademia i rozdanie świadectw.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców uczniów klas trzecich na akademię.


UWAGA PODRĘCZNIKI !

Do kupienia są 3 komplety podręczników dla klasy I Gimnazjum do końca roku szkolnego w bibliotece szkolnej. Można zakupić podręczniki codziennie w godzinach pracy biblioteki oraz 20 czerwca (piątek) w godzinach od 8.00 do 10.00


 

 Informujemy, że 20.06.2014r. (piątek), 25.06.2014r. (środa), 26.06.2014r. (czwartek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów, a szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w godzinach od 8.00 do 14.00.


OGŁOSZENIE

Zainteresowanych sprzedażą podręczników szkolnych
prosimy o dostarczenie wycenionych podręczników do biblioteki szkolnej
w dniu 13 czerwca (piątek)
w godzinach 8.00 do 10.45

Jednocześnie informujemy, iż 16 czerwca (poniedziałek) jest możliwość zakupu używanych podręczników
w godzinach 8.45 do 12.45


Wykaz podręczników

obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015  znajduje się  w zakładce „Zestawienie podręczników”.


PODZIĘKOWANIA

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie pragną wyrazić serdeczne podziękowania za życzliwość i pomoc wszystkim darczyńcom i współorganizatorom Festynu Rodzinnego, który odbył się 24 maja 2014r.

 


Szanowni Państwo!

1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka.

Z tej okazji Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował list do Rodziców, Opiekunów oraz Wychowawców.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu:

www.brpd.gov.pl/wystapienia/list_2014_05_28.pdf


 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na przedstawienie
pod tytułem „Awakening – Przebudzenie – Uyaniş”.

Występują w nim uczniowie
Gimnazjum nr 12 im. Górniczego Stanu w Rybniku
oraz Özel Dadyan Ermeni İlköğretim Okulu z Istambułu.

Przed premierą sztuki odbędzie się krótki pokaz ludowych tańców Polski i Armenii.
Będzie też okazja zobaczyć wystawę zdjęć z pobytu naszych uczniów w Turcji.

Impreza rozpocznie się o godzinie 17.00 dnia 19 maja 2014 r. w Domu Kultury Niewiadom

Sztuka jest owocem współpracy Gimnazjum nr 12
oraz Özel Dadyan Ermeni İlköğretim Okulu
w ramach projektu Comenius zatytułowanego „Let’s Play Our Play”.


ZAPRASZAMY NA FESTYN!

Drodzy mieszkańcy Niewiadomia i okolic!

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy na FESTYNIE RODZINNYM,

który odbędzie się w sobotę 24 maja 2014 roku 

NA BOISKU   POLONII  NIEWIADOM  w Rybniku – Niewiadomiu przy ul. Sportowej (obok dworca PKP)

W programie:

- zabawa taneczna przy dźwiękach muzyki ,

- występ zespołu PRZYGODA,

- atrakcje przygotowane przez uczniów gimnazjum – program artystyczny (występy wokalne, muzyczne i taneczne), program kabaretowy,

- zabawy dla najmłodszych,

- dmuchane zamki do skakania,

- zawody sportowe,rodzinne i indywidualne

- konkursy,

Zabawie będzie towarzyszyć poczęstunek – kawa, ciasto grill, zimne napoje i inne pyszności

ZAPRASZAMY OD GODZINY 16:00 W SOBOTĘ 24 MAJA 2014r.

Miło nam, że współorganizatorem jest Rada Dzielnicy Niewiadom.

Serdecznie zapraszają
Uczniowie, Rodzice, Grono Pedagogiczne.


 

ZEBRANIE Z RODZICAMI
W dniu 22.05.2014r. (CZWARTEK) o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie rodziców z  wychowawcami uczniów naszej szkoły. Zapraszamy wszystkich rodziców!

3 maja 2014r. poczet sztandarowy wziął udział w miejskich obchodach święta.


 DZIEŃ ZIEMI

W dniu 28.04.2014r. uczniowie naszej szkoły w ramach obchodów Dnia Ziemi posprzątali jej fragment.


 

 Informujemy, że 02.05.2014r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów, a szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w godzinach od 8.00 do 14.00.

W tym dniu sekretariat szkoły  jest nieczynny.


UWAGA!

W Gimnazjum nr 12 im. Górniczego Stanu w Rybniku, przy ul. Sportowej 52 trwa rekrutacja do klasy pierwszej. Dyrekcja i sekretariat udziela pomocy w logowaniu internetowym do szkoły i udziela wszelkich informacji dodatkowych. Logowania można dokonać w sekretariacie naszej szkoły podczas zgłoszenia dziecka.

Sekretariat czynny od 7:00 do 15:0023-25.04.2014r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I i II.

Uczniowie klas III w tych dniach piszą egzamin gimnazjalny!

Życzymy powodzenia. 

POLA  NADZIEI

      W dniu 14.10.2013r. członkowie Samorządu Szkolnego wraz z przedstawicielami klas i opiekunem p. Małgorzatą Małek wzięli udział w akcji „Pola Nadziei” pod hasłem” Człowiek człowiekowi NADZIEJĄ”.
      Fundacja „Pomóż im”, która organizuje tak rozległą kampanię ma na celu rozpowszechnić bezinteresowną pomoc oraz wspólną współpracę. Znakiem tej akcji jest żonkil uznawany za międzynarodowy symbol nadziei, program przeprowadzony jest wyłącznie przez hospicja. Dzięki uczestnictwie w przedsięwzięciu pomagamy chorym dzieciom oraz ich rodzinom.

Dziękujemy!

Autorzy:

Tekst – Natalia Barteczko z klasy IIIa

Zdjęcia – mgr Małgorzata Małek

oraz Natalia Barteczko z klasy IIIa


Program „Trzymaj formę”

Nasza szkoła w roku szkolnym 2013/2014 uczestniczy w programie „Trzymaj formę”.

Program współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Celem programu „Trzymaj formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie,służy promocji aktywności fizycznej, uczy prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.

Koordynatorem programu w naszej szkole jest p.Marek Holona


 
ZEBRANIE Z RODZICAMI
W dniu 07.04.2014r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie rodziców z dyrektorem i wychowawcami uczniów naszej szkoły. Zapraszamy wszystkich rodziców!

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach 26-28.03.2014r. o godzinie 12.00 w kościele św. Jacka w Radoszowach.

REKRUTACJA UCZNIÓW DO GIMNAZJUM NR 12 IM. GÓRNICZEGO STANU W RYBNIKU

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Rodzice uczniów zamieszkałych w obwodzie danego gimnazjum w terminie

od 15 kwietnia (od godz. 8.00) do 22 maja br.(do godz. 15.00)

mogą potwierdzić wolę uczęszczania do gimnazjum obwodowego swojego dziecka za pomocą witryny

 rybnik-gim.edu.com.pl

z której należy wydrukować stosowną deklarację, podpisać i dostarczyć do sekretariatu danego gimnazjum. Potwierdzenia woli uczęszczania do gimnazjum obwodowego można również dokonać poprzez wypełnienie deklaracji, o której mowa powyżej bezpośrednio w sekretariacie gimnazjum obwodowego (z pominięciem witryny internetowej).

Postępowanie rekrutacyjne dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły czyli kandydatów oraz na wolne miejsca jest prowadzone przez witrynę naborową dla rodziców kandydatów 

rybnik-gim.edu.com.pl

dostępną od 15 kwietnia (od godziny 8:00) do 22 maja br. (do godziny 15:00).

Regulamin Rekrutacji Uczniów do G12 na rok szkolny 2014/2015

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Zasady naboru do gimnazjum

 

 


DNI OTWARTE

plakat G12-2014c-9ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy rodziców naszych uczniów i całą społeczność Niewiadomia i okolic na VI KIERMASZ ŚWIĄTECZNY,

połączony z obchodami Dnia Górnika, który odbędzie się 3 grudnia od godz. 17.00 w auli naszej szkoły.

Rodzice będą mieli okazję spotkać się z wychowawcami i poznać przewidywane oceny semestralne z poszczególnych przedmiotów oraz zagrożenia oceną niedostateczną.

Wszystkich zachęcamy do zakupu ciast, ciasteczek świątecznych, kartek świątecznych, stroików, ozdób, itp.


 ZEBRANIE TRÓJEK KLASOWYCH 

W dniu 13.11.2013r. (środa) o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie trójek klasowych z dyrektorem szkoły.

Serdecznie zapraszamy!

SPOTKANIA  Z  RODZICAMI
W dniu 13.11.2013r. (środa) w godzinach od 16.00 do 17.00 odbędą się indywidualne spotkania rodziców uczniów naszej szkoły z nauczycielami.
Serdecznie zapraszamy!

 

AKCJA CHARYTATYWNA

W dniach 4-6 października 2013r. uczennice naszego Gimnazjum wzięły udział w kolejnej akcji charytatywnej organizowanej przez Fundację „Dziewczynka z zapałkami”. w markecie „REAL” Rybnik w godzinach wolnych od zajęć pomagały jako wolontariusze. Z zebranych w czasie trwania akcji funduszy sfinansowane zostaną podręczniki szkolne, wyjazdy na wakacje dla najbardziej potrzebujących.

Serdecznie dziękujemy dziewczętom z klasy 1a za poświęcony swój wolny czas oraz postawę godną naśladowania.

 


 

Informacja dla uczniów i rodziców

Zbiórka makulatury i zużytych tonerów przez cały rok w bibliotece szkolnej,
zbiórka zużytych baterii u doradcy zawodowego
oraz zbiórka puszek u p. Małgorzaty Małek.
Dla uczniów dodatkowe punkty z zachowania!
ZAPRASZAMY.


ZEBRANIE Z RODZICAMI
W dniu 05.09.2013r. (czwartek) o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie rodziców z dyrektorem szkoły oraz
wychowawcami uczniów naszej szkoły w auli szkolnej.
Serdecznie zapraszamy!

Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. „WYPRAWKA SZKOLNA”
 

W dniu 18 lipca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.

Do kogo kierowana jest pomoc? W roku szkolnym 2013/2014 pomoc skierowana zostaje do:

 • uczniów z klas I-III szkoły podstawowej, uczniów w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
 • uczniów klasy V szkoły podstawowej, uczniów klasy  V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
 • uczniów klasy II szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy II liceum plastycznego, klasy II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej
 • uczniów : • słabowidzących, • niesłyszących, • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym • uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać „Wyprawkę szkolną”?

Zgodnie z założeniami programu w roku 2013 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:

 • uczniom klas I szkoły podstawowej, klas I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowe  wynoszące 539 zł netto na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • uczniom klas II-V szkoły podstawowej, klas II-V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klas V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas II liceum plastycznego lub klas II albo VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej  – pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe wynoszące 456 zł netto na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • uczniom klas I szkoły podstawowej, klas I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, uczniom klas II-V szkoły podstawowej, klas II-V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klas V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas II liceum plastycznego lub klas II albo VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej – pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.   Zgodnie z art. 7 tejże ustawy pomoc może być udzielona osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności,  bezrobocia,  niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Pomoc, o której mowa powyżej przyznawana jest, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne.
 • niezależnie od dochodu uczniom: • słabowidzącym, • niesłyszącym, • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym • uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej –  wyżej wymienieni uczniowie muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwani dalej „uczniami niepełnosprawnymi”, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów dydaktycznych. Przez materiały dydaktyczne, należy rozumieć materiały wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu  umiarkowanym lub znacznym w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej.

Jak ubiegać się o pomoc ?

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:

 • złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014. Wniosek może złożyć rodzic ucznia, prawny opiekun, rodzic zastępczy, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba – za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek składa się w terminie ustalonym przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta. Do wniosku należy dołączyć: • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia,  którego rodzina spełnia kryterium dochodowe należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów, • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego. • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej lub klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie. • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego (słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność  wyżej wymieniona) do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. Termin złożenia wniosku upływa 4 września 2013 r.
 • rodzice (prawni opiekunowie) dokonują zakupu podręczników.
 • zwrotu kosztów zakupu podręczników  do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów dydaktycznych) dokona dyrektor szkoły, po przedłożeniu dowodu zakupu. W przypadku szkół prowadzonych przez inne jednostki niż gmina (np. powiat) zwrotu kosztów zakupu podręczników dokona odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników (w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu książek pomocniczych oraz materiałów dydaktycznych). W przypadku ww. oświadczenia należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach programu „Wyprawka szkolna”. W przypadku zakupu podręczników (w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów dydaktycznych) dla grupy uczniów, koszty zakupu są zwracane po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. Podmiot dokonujący zakupu wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, książki pomocnicze lub materiały dydaktyczne.
 • realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, nastąpi do dnia 22 listopada 2013 r.

Jaką wysokość dofinansowania do podręczników można otrzymać? • 225 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej • 325 zł dla uczniów klas V szkoły podstawowej • 390 zł dla uczniów klas II zasadniczej szkoły zawodowej • 445 zł dla uczniów klasy II szkół ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokształcącego, technikum,  klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy II liceum plastycznego, klasy II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej natomiast dla uczniów niepełnosprawnych: • 225 zł dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej, nie korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego. • 225 zł dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizujących kształcenie w szkole podstawowej i gimnazjum, nie korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego. • 770 zł dla uczniów niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego. • 770 zł dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizujących kształcenie w szkole podstawowej i gimnazjum, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego. • 325 zł  dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczęszczających do klas IV-VI szkoły podstawowej, nie korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego. • 770 zł dla uczniów niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczęszczających do klas IV-IV szkoły podstawowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego. • 350 zł dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim realizujących kształcenie w gimnazjum, nie korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego • 607 zł dla uczniów niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim realizujących kształcenie w gimnazjum, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego. • 390 zł dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim realizujących kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej. • 445 zł dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim realizujących kształcenie w liceum ogólnokształcącym, w klasie III liceum profilowanego, technikum oraz klasie III technikum uzupełniającego. • 225 zł dla uczniów realizujących kształcenie w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Źródło: http://www.kuratorium.katowice.pl/